Huwelijks - geboorte en overlijdensakten van familie de Groot. 

Op deze pagina probeer ik een beeld te geven wanneer en tot zover mogelijk de familieleden van familie de Groot in het huwelijk zijn getreden, wanneer ze zijn geboren en wanneer ze zijn overleden. Hier bedoel ik mee te zeggen dat het niet alleen om mijn  opa Driek de Groot gaat maar ook over zijn opa en andere mensen van deze grote familie.

De overlijdensakten lopen tot 1952 en zijn uit de website van http://eindhoven.digitalestamboom.nl gehaald. De overlijdensakte van mijn opa Driek de Groot staat er niet in omdat deze pas in 1971 is overleden. Ook de geboorteakte van mijn over over grootvader Klaas de Groot staat er niet in omdat hij in Everdingen is geboren en niet in Eindhoven. Verder lopen de geboorteakten tot 1920 dus mijn moeder Sjaan de Groot staat er ook niet in. Ik probeer alles zoveel mogelijk compleet te maken. Voor aan en opmerkingen over deze pagina kunt me mailen naar het volgende mailadres: postmaster@stratum-heden-en-verleden.nl 

Tot slot wil ik u nog zeggen dat ik van mensen waar ik zelf geen huwelijks - geboorte of overlijdensakten van kan vinden, maar wel weet wanneer ze geboren dan wel zijn overleden of een huwelijk hadden afgesloten zelf een soort akte van heb gemaakt. 

H= Huwelijk G= Geboren en O= Overleden

 

Foto

Naam

Soort Akte

? Peter (Jansz) de Groot

G  H  O

? Gerrit (Peters) de Groot

G  H  O

? Hermanus (Hermen) de Groot de voorvader van mij en de over over groot vader van mijn moeder

G  H  O

?

Klaas de Groot (Mijn over over grootvader en de over groot vader van mijn moeder Sjaan de Groot.)

G  H  O

Manus de Groot (Mijn overgrootvader en de grootvader van mijn moeder Sjaan de Groot) en de zoon van Klaas de Groot

G  H  O

Driek de Groot (Mijn grootvader) kleinzoon van Klaas de Groot en zoon van Manus de Groot

G  H  O

Claar de Groot was een zus van Driek de Groot, de dochter van Manus de Groot en een kleindochter van Klaas de Groot. Tevens moest mijn moeder Sjaan de Groot tante zeggen tegen Claar de Groot. 

G  H  O

? Arnolda de Groot was een zus van Driek de Groot,  De dochter van Manus de Groot en een kleindochter van Klaas de Groot. Tevens was ze een tante van mijn moeder Sjaan de Groot.

G  H  O

Herman de Groot was een broer van Driek de Groot, de zoon van Manus de Groot en de kleinzoon van Klaas de Groot. Mijn moeder Sjaan de Groot moest tegen Herman oom zeggen.

G  H  O

? Arnoldus de Groot was een broer van Driek de Groot, een zoon van Manus de Groot en een kleinzoon van Klaas de Groot. Mijn moeder moest tegen Arnoldus oom zeggen.

G  H  O

Arnolds de Groot was een broer van Driek de Groot, een zoon van Manus de Groot en een kleinzoon van Klaas de Groot. Mijn moeder Sjaan de Groot moest tegen Arnolds oom zeggen.

G  H  O

Herman de Groot jr. (Alias Broeder Michiel) is de zoon van Driek de Groot, een kleinzoon van Manius de Groot en een achter kleinkind van Klaas de Groot. Herman de Groot jr. is een broer van mijn moeder Sjaan de Groot en hij is tevens mijn lievelingsoom.

G  H  O

Johanna de Groot is de dochter van Driek de Groot, een kleindochter van Manus de Groot en een achter kleinkind van Klaas de Groot. Verder is Johanna een zuster van mijn moeder Sjaan de Groot en een tante van mij. 

G  H  O

Sjaan de Groot is een dochter van Driek de Groot, een kleindochter van Manus de Groot en een achter kleinkind van Klaas de Groot. Sjaan de Groot is een zus van Herman de Groot jr. en Johanna de Groot. Mijn moeder is nu 83 jaar en leeft nog als enigste van het gezin van Driek de Groot. 

G  H  O

Herman de Groot jr. is de zoon van Herman de Groot S.r, de kleinzoon van manus de Groot en een achter kleinkind van Klaas de Groot. Herman moest tegen mijn opa Driek de Groot oom zeggen en was een neef van mijn moeder Sjaan de Groot. 

G  H  O

Nelly de Groot is een dochter van Herman de Groot Sr. een kleindochter van Manus de Groot en een achter kleinkind van Klaas de Groot. Nelly de Groot was een zuster van Herman de Groot jr. en een nicht van mijn moeder Sjaan de Groot.  

G  H  O

? Betsy de Groot is een dochter van Arnoldus de Groot de jongste broer van mijn opa Driek de Groot, een kleinkind van Manus de Groot en een achter kleinkind van Klaas de Groot. Tevens is Betsy de Groot een nicht van mijn moeder Sjaan de Groot

G  H  O

? Sjaan de Groot is een dochter van Arnoldus de Groot, een kleinkind van Manus de Groot en een achter kleinkind van Klaas de Groot. Tevens is Sjaan de Groot ook een nichtje van mijn moeder die toevallig ook Sjaan de Groot heet.

G  H  O

? Francisca de Groot is een dochter van Arnoldus de Groot, een kleinkind van Manus de Groot en een achter kleinkind van Klaas de Groot. Tevens is Francisca een nichtje van mijn moeder Sjaan de Groot.

G  H  O

? Herman is een zoon van Arnoldus de Groot, een kleinkind van Manus de Groot en een achter kleinkind van Klaas de Groot. Tevens is Herman een neef van mijn moeder Sjaan de Groot

G  H O

? Klaar de Groot is een dochter van Arnoldus de Groot, een kleinkind van Manus de Groot en een achter kleinkind van Klaas de Groot. Tevens is Klaar een nichtje van mijn moeder Sjaan de Groot. (Klaar de Groot is geŽmigreerd naar Canada)

G  H O

? Herman de Groot is een zoon van Arnoldus de Groot, een kleinkind van Manus de Groot en een achter kleinkind van Klaas de Groot. Tevens is Herman een neef van mijn moeder Sjaan de Groot. (Herman de Groot is in 1952 naar Canada geŽmigreerd)

G  H O

? Thoma de Groot is de jongste dochter van Arnoldus de Groot, een kleinkind van Manus de Groot en een achter kleinkind van Klaas de Groot. Tevens is Thoma een nichtje van mijn moeder Sjaan de Groot.

G  H  O