De Geschiedenis en het ontstaan van Eindhoven

 

Hier volgt een kort en beknopte omschrijving van het ontstaan en de geschiedenis van Eindhoven. Wilt u nog meer weten over de Geschiedenis van Eindoven, dan kunt u op deze link klikken

 


 

1232

 • Hertog Hendrik I van Brabant verleent aan de stad en de burgers van Endehoven stadsrecht en tevens het recht op een wekelijkse markt, waarbij hij de omwonenden van de stad verplicht deze markt te bezoeken. Eindhoven was in 1232 een kleine omwalde plaats met Ī170 huizen, vlak buiten de stad lag een motte-kasteel. De stad is waarschijnlijk tussen 1213 en 1232 op last van hertog Hendrik gesticht op de hoger gelegen grond tussen de riviertjes Dommel en Gender. De naam Eindhoven is waarschijnlijk terug te voeren op hoeve bij de einde, met einde in de betekenis van hek of slagboom. De plek van die slagboom zou dan de tolboom bij de brug over de Dommel zijn.

 


 

1388

 • Stad wordt verder versterkt om aan het nieuwe militaire middel, de donderbus het hoofd te kunen bieden. Het heeft geholpen, want de stad weerstond een aanval van de Geldersen.

 


 

1413-1420

 • Bouw nieuw kasteel van Eindhoven binnen de wallen, zie kaart Baudartius.

 


 

1420

 • Jan van Schoonvorst, Heer van Eindhoven schenkt zijn oude kasteel "Die Haghe" buiten de stadswallen aan de kanunniken van St. Augustinus: Stichting van klooster MariŽnhage. (naast de huidige Paterskerk)

 


 

1502

 • De stad en het kasteel zijn weer hersteld met een nieuwe sterkere omwalling ivm oorlog Brabanders Geldersen. Zie kaart Frans Hogenberg.

 


 

1543

 • Maarten van Rossem neemt Eindhoven stormenderhand in, door grote armoede waren de vestingwerken verwaarloosd.

 


 

1554

 • Grote stadsbrand vernield driekwart van de huizen met riet en stro gedekte daken. Hierna wordt een nieuw stadhuis gebouwd.

 


 

1560

 • Jacob van Deventer tekent plattegrond van de door ondersteuning van Willem van Oranje weer opgebouwde stad.

 


 

1581

 • Troepen van Willem van Oranje nemen Eindhoven in. De Spaanse veldheer Barlaymont krijgt hierop van Parma het bevel de stad te heroveren. Uit vrees voor een te makkelijke inname van Eindhoven door Staatse troepen wordt Eindhoven versterkt. Desondanks wordt de stad ingenomen. Na een belegering van ruim een week heroveren Spaanse troepen de stad. Opnieuw wordt de stad versterkt op aandringen van Barlaymont en tegen de zin van 's-Hertogenbosch dat dit een te grote last vond. De stad telt dan 350 tot 400 huizen.

 


 

1582

 • Door verraad nemen de Staatsen de stad weer in.

 


 

1583

 • Spaanse troepen heroveren de stad na deze in een beleg van drie maanden te hebben uitgehongerd en richten een enorme verwoesting aan. Op aandringen van 's-Hertogenbosch geeft Parma de opdracht de omwalling van Eindhoven definitief te slechten. Na de ontmanteling heeft Eindhoven weer de omvang van 1560 en heeft deze behouden tot na 1860.

 


 

1820

 • Aanleg laatse stuk weg 's-Hertogenbosch-Eindhoven-Luik; enige verharde verbindingsweg.

 


 

1832

 

 • Kadasterkaart.

 


 

1846

 • Aanleg Eindhovens kanaal als verbindingskanaal tussen de Zuid-Willemsvaart en Eindhoven kosten fl.180.000,-- gedragen door Eindhovense kapitaalverschaffers.

 


 

1866

 • Ingebruikname spoorlijn Luik-Hasselt-Eindhoven met goederenemplacement.

 


 

1886

 • Textielfabriek 'Den Bouw'van Fam. Smits van Oyen neemt eerste stoomturbine (20pk) in Eindhoven in gebruik.

 


 

1888

 • Paardentram Eindhoven-Geldrop begint te rijden.

 


 

1891

 • Gerard Philips begint met de fabricage van gloeilampen in vml textielfabriekje aan de Emmasingel. Begin van een periode van industriele expansie.

 


 

1906

 • Anton Philips laat door J.W. Hanrath villa "De Laak" aan de Parklaan bouwen met een tuinontwerp van L.A. Springer.

 


 

1920

 • Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel, Strijp samengevoegd met Eindhoven: 45.000 inwoners.

 


 

1928

 • Start Daf

 


 

1990

 • Start bouw Heuvelgalerie, huizen aan de Markt waaronder 'De Ossencop' uit 1644 moeten wijken.

 


 

2001

 • 200.0000 inwoners 88.000 huizen waarvan 70% eengezins 37% koopwoningen 8.828 hectare

 


 

Bron van vermelding Architectenbureau Franken

 

De Geschiedenis en het ontstaan van Eindhoven

 

Top