Het vijftig jarig jubileum van Petronella de Groot bij de Sigarenfabriek Mignot & de Block 6 juli 1858 - 6 juli 1908

Bovenstaand artikel bedankten de drie jubilarissen waaronder Petronella de Groot de Arbeiders en het Kantoorpersoneel van Mignot & de Block.

 

Op 6 juli 1908 vond er een bijzonder jubileum plaats in de Sigarenfabriek Mignot & de Block te Eindhoven precies 50 jaar geleden en wel op 6 juli 1858 toen deze legendarische fabriek werd opgericht was Petronella de Groot (1840 - 1920) één van de eerste medewerkers die dit bedrijf vanaf de oprichting heeft meegemaakt voor die tijd was dit echt uniek, op 6 juli 1858 begon de toen 17 jarige Peronella de Groot bij deze sigarenfabriek op 6 juli 1908 dus vijftig jaar later werd zij voor haar 50 jarige trouwe dienst beloond met een gesloten enveloppe met een bedrag van honderd gulden voor die tijd een extreem bedrag, zij kreeg net als twee anderen personen die ook 50 jaar in dienst waren dit bedrag als 50 jarig trouwe medewerkster van dit legendarische bedrijf. Petronella de Groot was toen 67 jaar toen ze deze bijzondere mijlpaal heeft mogen meemaken.

Voor alle duidelijkheid Petronella de Groot was een tante van mijn opa Driek de Groot (1886-1971) en een broer van de vader van Driek de Groot Hermanus de Groot (1844-1913). Petronella was het oudste kind van Klaas de Groot (1812-1893) en Maria Vromen (1813-1874).

Voor uitgebreide informatie over de fabriek waar Petronella de Groot heeft gewerkt kunt u op de deze link klikken

Op de bovenstaande foto ziet u een gedeelte van mijn stamboom van de familie de Groot, zoals u kunt zien komt ook hier Petronella de Groot in voor zij was een dochter van Nicolaas (Klaas) de Groot en van Maria Johanna Vromen. Wilt u meer weten over de familiestamboom van de familie de Groot klik dan op het bovenstaand logo.

Deze webpagina is mede tot stand gekomen door Hans van Meilis zonder zijn informatie had ik dit alles nooit geen weet van gehad ik ben hem daarom dan ook zeer veel verschuldigd.

Michel Janssen webmaster van mijn familie de Groot te oud Stratum https://stratum-heden-en-verleden.nl

 

Op de bovenstaande foto ziet u de drie gedecoreerden uiterst links ziet u Petronella de Groot (toen deze foto werd gemaakt was zij 67 jaar) de foto is genomen op 6 juli 1908. Vijftig jaar eerder begon Petronella de Groot (toen 17 jaar oud) bij de sigarenfabriek Mignot & de Block als sigarenmaakster. Hoe lang zij precies daar heeft gewerkt is me tot op dit moment niet bekend.

Het hierboven afgebeelde artikel maakt melding van het feit dat er drie jubilarissen zijn bij Mignot & de Block onder wie Petronella de Groot die op deze heugelijke dag 50 jaar in dienst is bij Mignot & de Block, en dat Dhr. Mignot doordat de fabriek 50 jaar bestaat een prachtig feestgeschenk kreeg aangeboden.