Rond de  ST. Joriserk te Stratum


 

 

Op deze webpagina ziet u verschillende prenten en foto's die gemaakt zijn rondom de Joriskerk te Stratum. Op 19 mei werd de eerste steen gelegd van deze kerk gelegd en op 2 september 1885 (dus ongeveer 5 maanden voordat mijn opa Driek de Groot werd geboren 04-02-1886) werd de St. Joriskerk ingewijd. Ook zijn Herman de Groot, Johanna de Groot en mijn moeder Sjaan de Groot in deze kerk gedoopt. Het voormalig klooster dat in 1868 door de Zusters uit Tilburg werd gesticht en waar mijn opa Driek de Groot heeft gewoond van begin jaren zestig tot begin jaren zeventig, stond ook in de wijk Stratum net tegenover de St. Joriskerk. Tegenwoordig staat waar vroeger het klooster stond het verzorgingstehuis 'Wilgenhof'. Ik ben voor het laatst in dit verzorgingstehuis geweest op 1 september 2000, dit omdat daar Wim van de Molengraft heeft gewoond deze was namelijk getrouwd met Anna van de Molengraft - Lathouwers een dochter van Nil lathouwers de broer van mijn oma. Dus met andere woorden Anna van de Molengraft - Lathouwers was een nichtje van mijn moeder Sjaan de Groot. Misschien dat wat oudere mensen nog iets herkennen van vroeger, alhoewel ik me er van bewust ben dat de meeste onderstaande foto's/prenten al heel lang geleden zijn gemaakt. Verder is nog vermeldingswaard om te noemen dat de broer van mijn opa Driek de Groot, Herman de Groot (1889-1982) in 1981 nog een boek heeft geschreven dat de titel draagt 'Stratum rond 1900'. Hierin beschrijft hij hoe Stratum ertoen uit zag. Dit boek is door hem zelf geschreven en uit gegeven, er staan geen foto's in en is destijds maar zeer beperkt uit gegeven. Mijn moeder Sjaan de Groot en ik zelf zijn de trotse bezitters van dit boek. Zover ik kan nagaan in mijn geheugen heb ik de broer van mijn opa Driek de Groot voor het laatst gezien naar ik meen rond 1980. 

De webmaster Michel Janssen

Hoe kerk en omgeving in Stratum veranderden

In de tweede helft van de vorige eeuw was er in Stratum een bloeiend parochieleven gekomen. De kerk werd te klein en had bovendien in de periode van de Generaliteit erg veel geleden. Er werd naar een oplossing uitgezien. De familie Sinkel, die in een grote villa aan de (Stratumse) Dijk woonde, stelde een grote lap grond, die vlak voor hun villa gelegen was, ter beschikking aan het kerkbestuur om er een nieuw godshuis op te bouwen. Er werd toen direct begonnen met geld in te zamelen. In het begin van de jaren tachtig werd aan de d Tilburgse architect Henri van Tulder opdracht gegeven de kerk te ontwerpen. Op 19 mei 1884 werd de eerste stee gelegd en op 2 september 1885 werd de kerk ingewijd. Voor een toren was toen geen geld.

 

 

In 1868 werd door de Zusters uit Tilburg op die plek een klooster gesticht met het doel, om van daaruit de cristelijke werken van barmatigheid uit te dragen. De zusters verzorgen bejaarden, zieken en arme mensen. Ze vingen ook de kleine kinderen op uit kroostrijke gezinnen om deze te ontlasten, en gaven zo de eerste aanzet van de latere kleuterschool. Op den duur gingen de zusters ook lager onderwijs geven aan meisjes.

 

Op de plek waar de oude kerk gestaan had, kwam een groot akkerland. In de verte kon men de huizen aan de Geldropseweg zien liggen.

 

Van diezelfde plek uit kon men, als men de andere kant uitkeek, het zustersklooster zien liggen met daarbovenuit de kerk zonder toren.

 

In 1910 was er wel geld om een toren te bouwen voor de St. Joriskerk. Dat geschiedde toen onder leiding van architect Jac. van Gils die een leerling was van Henri van Tulder. Wilt u meer weten over deze kerk klik dan op deze link.

 

Er was in Stratum veel belangstelling voor het onderwijs dat aan meisjes werd gegeven. Aan de zusters die geen onderwijsbevoegdheid hadden voor het geven van dat onderwijs, werd gelegenheid geboden hiervoor een cursus te volgen. Deze werd in het klooster gegeven door docenten van de Eindhovense Normaalschool. In 1904 kreeg architect Andries Clement opdracht om vier nieuwe klaslokalen te ontwerpen, die daarna door aannemer J. Rooijakkers werden gebouwd tussen de oude, ton nog bestaande middeleeuwse klokkentoren en het liefdegesticht.
Nu staat op de plek waar een het gehele klooster en scholencomplex stond, een groot bejaardencentrum dat de naam 'De Wilgenhof' draagt.

 

Eindhoven/St. Jorislaan Broederschap van de Heilige Familie van de Sint-Jorisparochie, gegroepeerd naast de pastorie van Stratum op hoek Sint Jorislaan - Gasthuisstraat. zittend op eerste rij, eerste van links Frits Vlerken uit Mierlo , derde van links kapelaan Meyers, bouwpastoor Mariakerk Tuindorp; zittend op tweede rij, tweede van links Antonius Mandigers ; staande eerste rij Theodorus van der Looij , links achter hem op gelijke hoogte Graad Willemsen, doodgraver bijgenaamd 'de bekeerling'; staande eerste rij, derde van rechts Jan van den Broek, schoenmaker ; achterste rij, vierde van links De Wit , zevende van links Van Iersel , tiende van links Holte , twaalfde van links Molengraft , dertiende van links Godefridus Datering: /08/1943

 

 

Eindhoven
groep onderscheidenen, Sint-Jorisparochie Stratum Datering: 07/12/1940 

Noot van de webmaster: Mocht iemand de hiernaast afgebeelde personen herkennen, laat mij dat even weten per mail 

 

Hieronder ziet u nog enkele foto's van het voormalig klooster van de zusters van Tilburg. Dit was het klooster waar mijn opa Driek de Groot heeft gewoond, en waar ik tussen 1963 en 1971 nog regelmatig op bezoek kwam.

 

Eindhoven/Gasthuisstraat
St. Jozefgesticht en Gasthuis
Datering: / /1910
Eindhoven/Gasthuisstraat
H.Hartbeeld voor het gasthuis; links de St.Jorislaan Datering: 06/06/1938
Eindhoven/Gasthuisstraat
H.Hartbeeld uit 1937
Datering: 06/06/1938

 

Bron van vermelding komt uit het boek van Eindhoven vroeger en nu deel II